AZERBAJDŽAN - Letná škola v Baku: The European Union and the Challenges of the New Global Context (12 - 23. jún 2023)

The Institute for Development and Diplomacy (IDD)  Univerzity ADA v Baku v spolupráci s talianskou univerzitou Ca Foscari  organizujú letnú škola v rámci 8th ADA EU Summer School 2023 pod názvom The European Union and the Challenges of the New Global Context, ktorá sa bude konať 12.-23. júna 2023 s cieľom prispieť k rozvoju novej generácie pracovníkov s rozhodovacími právomocami v regióne.

Prihlásiť sa môžu študenti, začínajúci výskumníci a mladí profesionáli, ktorí by chceli rozšíriť svoje znalosti o európskych inštitúciách, európskom rozhodovacom procese a súčasnom geopolitickom vývoji v Eurázii a prispieť k formovaniu regionálnej a európsku spolupráci. Uchádzačom zo zahraničia môže byť udelené štipendium. Viac informácií: https://idd.az/en/announcement/508