Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách

Bavorské akademické centrum pre Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu - BAYHOST zverejnilo výzvu na prihlasovanie na ročný štipendijný program bavorskej vlády pre absolventov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na akademický rok 2022/23. 

Štipendium je určené na financovanie postgraduálneho (magisterského) a doktorandského štúdia na bavorských vysokých školách. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť. Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné pobyty v Bavorsku v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.


Uzávierka: 1. december 2021

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html