Termín podávania žiadostí do 18 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol zmenený!

Dovoľujeme si informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 18 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol zmenený na 29. 11. 2022 do 16.00 hod.

 

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

 • študijné pobyty, 
 • výskumné pobyty, 
 • prednáškové pobyty, 
 • letné jazykové školy. 

 

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 18 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín: 

 • Belgicko 
 • Bielorusko 
 • Bulharsko 
 • Česko 
 • Čína 
 • Egypt 
 • Grécko 
 • Chorvátsko 
 • Izrael 
 • Kazachstan 
 • Maďarsko 
 • Moldavsko 
 • Poľsko 
 • Rumunsko 
 • Severné Macedónsko 
 • Slovinsko 
 • Srbsko 
 • Ukrajina. 

 

V nasledovnej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 29. november 2022 do 16.00 hod.:  

Belgicko 

  

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry 

Belgicko - letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka  

Belgicko - letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov  

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka

Bielorusko 

Bielorusko - 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Bielorusko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska

Bulharsko 

Bulharsko - 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Bulharsko - 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt 

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska

Česko 

Česko - študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 - 10 mesiacov) 

Česko - študijný pobyt pre doktorandov (3 - 10 mesiacov) 

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac) 

Česko - prednáškový a výskumný povyt (1 - 14 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka

Čína 

Čína - ročný študijný pobyt 

Čína - ročný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Číny

Egypt 

Egypt - 3- až 5-mesačný študijný pobyt 

Egypt - 3- až 5- mesačný výskumný pobyt 

Egypt - krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní) 

Egypt - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt 

Egypt - kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta

Grécko 

Grécko - 5- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Grécko - letný kurz modernej gréčtiny 

Grécko - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka

Chorvátsko 

Chorvátsko - semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace) 

Chorvátsko - študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac) 

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole 

Chorvátsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska

Izrael 

Izrael - 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 

Izrael - letný kurz modernej hebrejčiny 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Izraelu

Kazachstan 

Kazachstan - 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Kazachstan - 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu

Maďarsko 

Maďarsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Maďarsko - 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt 

Maďarsko - 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt 

Maďarsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt 

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska

Moldavsko 

Moldavsko - 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt 

Moldavsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska

Poľsko 

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – polonistika 

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – iné odbory 

Poľsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt 

Poľsko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska

Rumunsko 

Rumunsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Rumunsko - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt 

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska

Severné Macedónsko 

Severné Macedónsko - študijný/výskumný pobyt (3 - 10 mesiacov) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska

Slovinsko 

Slovinsko - 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 

Slovinsko - letná škola a seminár slovinského jazyka 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska

Srbsko 

Srbsko - 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry 

Srbsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska

Ukrajina 

Ukrajina - 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 

Ukrajina - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac) 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na administrátorku programu Adelu Poláčkovú: adela.polackova@saia.sk.