Národná škola verejnej správy v Brazílii (ENAP - Escola Nacional de Administração Pública) spustila výberové konanie pre zahraničných štátnych zamestnancov, ktorí majú záujem o nasledovné programy:

  • Magisterský titul v oblasti správy a rozvoja (3 miesta)
  • Magisterský titul v oblasti hodnotenia a monitorovania verejných politík (2 miesta)
  • Doktorát z verejných politík (1 miesto)

Čiastočné štipendium zahŕňa: zápisné a školné.
Nie je však zabezpečené ubytovanie a strava.

Štátni príslušníci ktorejkoľvek krajiny sú oprávnení podať žiadosť, ak môžu:

  • preukázať svoje postavenie verejného zamestnanca
  • počas pohovoru preukázať znalosť portugalčiny (pokročilý) a angličtiny (stredne pokročilý).
  • predložiť doklad o vysokoškolskom vzdelaní
  • predložiť doklad o disponibilných finančných prostriedkoch (vlastných alebo inštitucionálnych) na zaplatenie pobytu v Brazílii na dva roky (v prípade magisterského štúdia) a štyri roky (v prípade doktorandského štúdia)

Uzávierka pre podávania prihlášok: do 5. decembra 2022.
Viac informácií: https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7315

Kontakt: mestrado@enap.gov.br

Viac informácií o ponuke zverejnenej na ENAP:

https://enap.gov.br/pt/acontece/noticias/servidores-estrangeiros-podem-concorrer-a-vagas-para-mestrado-ou-doutorado