ČESKO, POĽSKO, SLOVINSKO prijímajú žiadosti na mobility v rámci programu CEEPUS

Štipendiá na mobility do ČR, Poľska, Slovinska pre študentov (ukončené 2 semestre), doktorandov - na krátkodobé (1 až 2 mesiace) alebo semestrálne pobyty a pre vysokoškolských učiteľov na 1-mesačné prednáškové pobyty (min. 5 dní/6 odučených hodín). Viac informácií o programe CEEPUS a podávaní žiadostí.