ČESKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 24. FEBRUÁRA 2022!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 24. februára 2022, 16:00h.

Informácie o jednotlivých ponukách nájdete na nasledujúcich linkoch:

ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád

ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád