CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - Predĺženie uzávierky do 10.3.2022!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 10. marca 2022, 16:00h.

Informácie o jednotlivých ponukách nájdete na nasledujúcich linkoch:

CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody
CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody
CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody
CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody

SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád
SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt

SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody
SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov
SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov

 

V prípade záujmu a otázok môžete kontaktovať administrátorku pre dané krajiny:

Mgr. Beáta Košťálová
beata.kostalova@saia.sk