CHORVÁTSKO - 10% zľava na zápis na VŠ manažmentu a dizajnu (ASPIRA)

ASPIRA - Vysoká škola manažmentu a dizajnu (COLLEGE OF MANAGEMENT AND DESIGN): ASPIRA - list 2022.pdf 

Zápis na štúdium - Medzinárodný manažment v hotelierstve a cestovnom ruchu

Dovoľujeme si Vás informovať, že Vysoká škola Aspira organizuje v Splite a Záhrebe prijímacie konania na zápis na štúdium Medzinárodného manažmentu v hotelierstve a cestovnom ruchu, ktoré bude prebiehať v spolupráci s viacerými renomovanými medzinárodnými lektormi a medzinárodnými hotelovými a turistickými organizáciami a reštauráciami. Štúdium bolo kreovaná tromi smermi:

  1. Hotelový manažment

Študijný kurz Hotelový manažment je určený pre tých, ktorí sa chcú špecializovať na manažérske funkcie v hotelierstve a prostredníctvom praxe v najlepších svetových hotelových spoločnostiach získavajúc manažérske zručnosti a schopnosti.

  1. Manažment destinačných organizácií (DMO) a spoločností (DMC)

Organizácie destinačného manažmentu (DMO) majú verejný charakter a ich cieľom je riadiť rozvoj destinácií a podporovať spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Spoločnosti destinačného manažmentu (DMK) sú zvyčajne súkromné ​​spoločnosti, ktoré navrhujú, propagujú a predávajú produkty, ako sú ponuky v balíku, exkurzie, podujatia a stretnutia.

  1. Gastronómia

Študijný odbor Gastronómia má za cieľ vytvoriť kvalitný personál, ktorý bude nositeľom rozvoja gastro-enologickej ponuky a základom konkurenčnej výhody chorvátskej gastronómie.

 Predgraduálne štúdium trvá 3 roky (6 semestrov) a absolventské 2 roky (4 semestre). Štúdium prebieha ako denné a externé/diaľkové.

Odborný titul, ktorý študent získa ukončením bakalárskeho stupňa štúdia: odborný bakalársky stupeň (baccalaureus/baccalaurea) v odbore medzinárodný manažment v hotelierstve a cestovnom ruchu (bacc. oec.).

Odborný titul, ktorý študent získa ukončením štúdia MBA (diplomové špecializačné odborné): odborný špecialista v manažmente hotelierstva a cestovného ruchu (odborný špecialista) ekvivalent magisterského stupňa štúdia.

Zameriavame sa na dlhodobé partnerstvá a chceme s vami nadviazať spoluprácu, vymeniť si menšie skúsenosti a umožniť vám regulovať vzdelávanie nových zamestnancov alebo doškoľovanie existujúcich zamestnancov.

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 9.6.2022. v Splite a 14.05.2022. v Záhrebe. Bližšie informácie si môžete prečítať na našej stránke: www.aspira.hr, môžete nás kontaktovať (Split; tel. 021/382 802, mob: 099 333 2009, Zagreb; tel 01/644 6360, mob: 099 366 5500) alebo osobne navštíviť na adrese Domovinskog rata 65, 21000 Split alebo Heinzelova 62a, 10 000 Záhreb.

Tomu, kto sa preukáže týmto listom poskytneme 10% zľavu na zápis do 9. júna 2022: ASPIRA - list 2022.pdf