NEMECKO - Štipendiá DAAD v odbore Green hydrogen pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na stáže, študijné a výskumné pobyty

DAAD ponúka štipendium pre študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a postdoktorandov v odbore GH2 (Green Hydrogen) v Nemecku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študenti vysokých škôl 2. stupňa v odbore GH2  sa môžu uchádzať o štipendium na pokrytie:

  • celého magisterského štúdia na štátnej alebo štátom uznanej vysokej škole v Nemecku,
  • ročného štúdium v rámci ich magisterského štúdia na univerzite v SR,
  • pobytu v súvislosti s písaním magisterskej práce ako súčasť medzinárodného magisterského programu realizovaného na štátnej alebo štátom uznanej vysokej škole, výskumnej inštitúcií ale v podniku v Nemecku,
  • stáže podľa vlastného výberu v nemeckom podniku alebo neuniverzitnej inštitúcií v oblasti GH2.

Dĺžka pobytu: 3-24 mesiacov, v prípade písania diplomovej práce 2 – 6 mesiacov a v prípade stáží 2-3 mesiace.

Štipendium pokrýva: 934 eur/mes., príspevok na poistenie a cestovné, v prípade pobytov nad 6 mesiacov (jednorazový príspevok na študijný materiál 260 eur, prípadne príspevok na nájomné a rodinu, príspevok na aktívnu účasť na konferencii, úhradu online jazykového kurzu pred nástupom na pobyt, v prípade potreby 2-4 mesačný jazykový kurz nemčiny v Nemecku, úhradu jazykového kurzu podľa vlastného výberu počas pobytu v Nemecku, úhradu testu TestDaF alebo DSH). Štipendium nepokrýva školné. Štipendium je možné čerpať do konca roka 2025.

Nástup na pobyt: od 1. októbra 2023

Predpokladaná ďalšia uzávierka bude v septembri 2023.

Bližšie informácie: www.daad.de/go/en/stipa57685691  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktorandi vysokých škôl v odbore GH2  sa môžu uchádzať o štipendium na pokrytie:

  • výskumného projektu alebo akademického vzdelávania na štátnej alebo štátom uznanej vysokej škole alebo minouniverzitnom výskumnom inštitúte v Nemecku v spolupráci s nemeckým garantom pobytu,
  • stáže podľa vlastného výberu v nemeckom podniku alebo neuniverzitnej inštitúcií v oblasti GH2.

Dĺžka pobytu: 1-24 mesiacov, v prípade stáží 2-3 mesiace.

Štipendium pokrýva: 1200 eur/mes., príspevok na poistenie a cestovné, v prípade pobytov nad 6 mesiacov (jednorazový príspevok na študijný materiál 260 eur, prípadne príspevok na nájomné a rodinu, príspevok na aktívnu účasť na konferencii, úhradu online jazykového kurzu pred nástupom na pobyt, v prípade potreby 2-4 mesačný jazykový kurz nemčiny v Nemecku, úhradu jazykového kurzu podľa vlastného výberu počas pobytu v Nemecku, úhradu testu TestDaF alebo DSH). Štipendium nepokrýva školné. Štipendium je možné čerpať do konca roka 2025.

Nástup na pobyt: od 1. septembra 2023

Predpokladaná ďalšia uzávierka bude v septembri 2023.

Bližšie informácie: http://www.daad.de/go/en/stipa57685693  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postdoktorandi vysokých škôl (v čase uzávierky na podávanie žiadostí do 2 rokov od ukončenia PhD.) pracujúci v odbore GH2  sa môžu uchádzať o štipendium na pokrytie:

  • výskumného projektu alebo akademického vzdelávania na štátnej alebo štátom uznanej vysokej škole alebo minouniverzitnom výskumnom inštitúte v Nemecku v spolupráci s nemeckým garantom pobytu.

Dĺžka pobytu: 1-24 mesiacov.

Štipendium pokrýva: 2000 eur/mes., príspevok na poistenie a cestovné, príspevok na aktívnu účasť na konferencii. . Štipendium je možné čerpať do konca roka 2025.

Nástup na pobyt: od 1. septembra 2023

Predpokladaná ďalšia uzávierka bude v septembri 2023.

Bližšie informácie: http://www.daad.de/go/en/stipa57685694