SAIA, n. o., prijme administrátora/administrátorku štipendií a grantov

SAIA, n. o., prijme pracovníka/pracovníčku na miesto "administrátor/administrátorka štipendií a grantov" s nástupom od januára 2023, najneskôr od začiatku marca 2023.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium (preferované je ukončené vysokoškolské štúdium aspoň 2. stupňa),
 • očakávané jazykové znalosti:
  • veľmi dobrá znalosť angličtiny, min. úroveň C1,
  • aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná (preferovaným druhým jazykom je nemčina minimálne na úrovni B2),
  • slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka,
 • skúsenosť z absolvovania študijného pobytu v zahraničí,
 • prehľad o organizácii a financovaní vysokého školstva na Slovensku,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Teams, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť (skúsenosti s prezentovaním pred publikom vítané), zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť v kombinácii so schopnosťou spolupracovať v tíme, aktívny prístup k práci.

Miesto výkonu práce:

 • sídlo organizácie v Bratislave (Sasinkova 10, Bratislava – Staré Mesto)

Pracovná náplň:

 • administrácia a poradenstvo o programoch zameraných na mobility VŠ študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia a na Slovensko,
 • poskytovanie informácií a poradenstva slovenským/zahraničným záujemcom vo veciach štúdia a výskumu v zahraničí/na Slovensku a o štipendijnej a grantovej podpore, a to individuálne i formou samostatne organizovaných seminárov/školení,
 • príprava pravidiel pre udelenie a vyplácanie štipendií a kontrola dodržiavania týchto pravidiel,
 • príprava informačných a propagačných materiálov v slovenskom jazyku a požadovaných cudzích jazykoch,
 • priebežná aktualizácia informácií na portáloch SAIA, propagácia programov a činností na sociálnych sieťach,
 • príprava obsahových a finančných správ o činnosti, a to vrátane štatistických prehľadov, vyhodnotení a porovnaní,
 • komunikácia s vysokými školami a výskumnými organizáciami,
 • zabezpečovanie ďalších činností súvisiacich s administráciou zverených programov/projektov a s aktivitami inštitúcie,
 • ide o prácu na plný pracovný úväzok (40 hodín týždenne).

Trvanie pracovného pomeru:

1 rok s možnosťou predĺženia

Termín a spôsob podania žiadosti a výberový proces:

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo v angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu karla.zimanova@saia.sk do 30. 11. 2022.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v dňoch od 5. do 14. 12. 2022 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom; očakáva sa pohovor s fyzickou účasťou na pracovisku v Bratislave).

SAIA neposkytuje informácie ohľadom výberu uchádzačom o zamestnanie priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (pravdepodobne do konca decembra 2022) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

 

Informácia k spracovaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na prijatie do zamestnania v SAIA, n. o. (ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SAIA, n. o., vrátane práv dotknutej osoby možno nájsť na webstránke https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/pravne-informacie-a-ochrana-udajov/).