SAIA, n. o., prijme FinančnÉHO administrátorA programov

SAIA, n. o., prijme pracovníka/pracovníčku na miesto "Finančného administrátora programov" s nástupom od februára 2023.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium minimálne 1. stupňa (preferované je ekonomické zameranie štúdia),
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • dobrá znalosť angličtiny (min. úroveň B2) potrebná, iný cudzí jazyk vítaný,
 • slovenský jazyk na úrovni materinského jazyka,
 • práca s počítačom (práca s Windows 10, MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet),
 • požadované vlastnosti: aktívny prístup k práci, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť v kombinácii so schopnosťou spolupracovať v tíme

Miesto výkonu práce:

 • sídlo organizácie v Bratislave (Sasinkova 10, Bratislava – Staré Mesto)

Pracovná náplň:

 • priebežné sledovanie, analýza a kontrola nakladania so štipendijnými a grantovými prostriedkami v súlade so schválenými podmienkami štipendijného/grantového programu, prípadne iného projektu,
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov voči financujúcim organizáciám,
 • príprava finančných podkladov pre výberové komisie v prípade štipendijných alebo grantových programov,
 • vyplácanie štipendijných prostriedkov a cestovných nákladov štipendistom (vrátane zodpovednosti za kontrolu splnenia podmienok pre vyplatenie financií),
 • komunikácia so štipendistami a prípadne s predstaviteľmi iných organizácií v slovenskom a anglickom jazyku
 • vedenie účtovníctva najmä s ohľadom na programy a projekty.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní pri splnení podmienok stanovených Zákonníkom práce),
 • polročné a koncoročné odmeny (ak to finančná situácia organizácie v danom roku umožňuje)
 • podpora vzdelávania pracovníkov,
 • príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov, resp. aj na nákup vitamínov na podporu imunity,
 • priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.

Trvanie pracovného pomeru:

1 rok s možnosťou predĺženia

Termín a spôsob podania žiadosti a výberový proces:

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu zuzana.vargaova@saia.sk do 13. 01. 2023.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v týždni od 17. do 19. 01. 2023 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom; očakáva sa pohovor s fyzickou účasťou na pracovisku v Bratislave).

SAIA neposkytuje informácie ohľadom výberu uchádzačom o zamestnanie priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (pravdepodobne do konca januára 2023) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Informácie aj na: bit.ly/hiring-finance-manager

Informácia k spracovaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na prijatie do zamestnania v SAIA, n. o. (ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SAIA, n. o., vrátane práv dotknutej osoby možno nájsť na webstránke https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/pravne-informacie-a-ochrana-udajov/).