India - Štipendiá indickej vlády

Indická vláda ponúka štipendiá na štúdium na indických vysokoškolských inštitúciách.

Záujemcovia môžu využiť nasledovné štipendijné ponuky:

  • General scholarship scheme - určené pre študentov 1., 2. a 3. stupňa VŠ štúdia v rámci 5 univerzít / inštitútov v technických oblastiach; určené pre žiadateľov od 18 do 30 rokov;
  • Scholarship scheme for Indian culture - určené pre oblasť ako tanec, hudba, divadlo, aplikované umenie, sochárstvo, indická kuchyňa, indický jazyk.

Obidve štipendijné ponuky zahŕňajú pre uchádzača spiatočnú letenku.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je: 30. apríl 2022

Podrobné informácie k jednotlivým ponukám nájdu záujemcovia na webovej stránke Indickej rady pre kultúrne vzťahy Indian Counsil for Cultural Relationshttp://a2ascholarships.iccr.gov.in.