INDONÉZIA - DARMASISWA

DARMASISWA je štipendijný program Indonézskej vlády, ktorý je určený pre obyvateľov krajín s ktorými má Indonézia diplomatické vzťahy. Ročný štipendijný program je určený na štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, hudby a indonézskych remesiel na 68 indonézskych univerzitách.

Hlavným cieľom programu je zvýšiť záujem o indonézsky jazyk a kultúru medzi obyvateľmi iných krajín.

Uchádzači o štipendium musia:

  1. byť zo zahraničia
  2. mať ukončené stredoškolské vzdelanie
  3. mať vek od 18 do 27 rokov
  4. ovládať anglický jazyk na komunikačnej úrovni
  5. mať dobrý zdravotný stav
  6. mať základne znalosti z danej oblasti

O štipendium sa nemôžu uchádzať tí, ktorí už v minulosti toto štipendium poberali a tí, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v Indonézii resp. tam študujú.

Štipendijná podpora zahŕňa:

  • mesačné štipendium 2 600 000 IDR
  • jednorazový príspevok na knihy 2 000 000 IDR
  • jednorazový príspevok po príchode do krajiny 2 600 000 IDR

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 7. apríl 2023

Viac informácií o ponuke nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. alebo v priloženom letáku.