INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium

Uznávaný štipendijný program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, známy aj ako štipendium KNB, poskytuje štipendium na celé bakalárske (max. 4 roky), magisterské (max. 2 roky) alebo doktorandské štúdium (max. 3 roky) na 23 indonézskych vysokoškolských inštitúciách. Pred nástupom na celé štúdium je možné absolvovať jazykový kurz indonézskeho jazyka a prípravné kurzy (max. 12 mesiacov).

Štipendium indonézskej vlády na rok 2021 zahŕňa: príspevok po príchode, príspevok na bývanie, príspevok na výskum a knihy, zdravotné poistenie, spiatočnú letenku. Počas absolvovania kurzu indonézskeho jazyka a prípravných programov je štipendistovi poskytnutý iba príspevok na bývanie a príspevok na knihy.

Na získanie štipendia KNB musia potencionálni štipendisti splniť administratívne a akademické požiadavky a zaregistrovať sa online prostredníctvom stránky http://knb.kemdikbud.go.id/.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 4. máj 2021

Výsledky budú oznámené prvý júnový týždeň.  

Kompletné informácie o štipendijnej ponuke: http://knb.kemdikbud.go.id/api/files/12ccbbd3-b366-4414-a558-8910419deb32.pdf