INDONÉZIA - Štipendium na celé štúdium na President University

President University, ktorá je jednou z najlepších súkromných univerzít v Indonézii, ponúka zahraničným študentom štipendiá na celé bakalárske alebo magisterské štúdium.

V ponuke je:

a. 5 plných a 30 čiastkových štipendií na štúdium Master of Technology Management program
b. 5 plných a 20 čiastkových štipendií na štúdium Master of Science in Information Technology program
c. 5 plných a 30 čiastkových štipendií na bakalárske štúdium

Žiadosti sa podávajú online na stránke: https://presunivcenter.com/reg_international/

Viac informácií o podávaní žiadosti a President University