JAPONSKO - štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty MONBUKAGAKUSHO v Japonsku ponúkané na základe ponuky japonskej vlády je dňa 18. 5. 2021 do 15.00 h.


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.:

5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152

výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163


V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk).