Láka Vás Ázia?

Môžete skúsiť štúdium v Južnej Kórey!

Štipendijný program kórejskej vlády – Global Korea Scholarship (GKS) ponúka štipendiá na:

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 28. február 2023.

Viac informácií o štipendiách do Južnej Kórey nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.