Letné semináre v USA

Letné semináre v USA Study of the U.S. Institutes (SUSI) Programs pre študentských lídrov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov z praxe a stredoškolských učiteľov sú intenzívne päť- až šesťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť účastníkom príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v Spojených štátoch. Podstatou letných seminárov je posilniť študijné osnovy a zvýšiť kvalitu výučby o Spojených štátoch na akademických inštitúciách v zahraničí. Každý z letných seminárov pozostáva zo študijného pobytu a maximálne dvojtýždňovej študijnej cesty do iného regiónu Spojených štátov.

Uzávierka: 20. november 2022 (študentskí lídri) a 30. november 2022 (stredoškolskí učitelia; vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe)

Podrobné informácie a prihlášky