Ponuka letných štipendijných pobytov na Taiwane - 2023 Taiwan Semiconductor Summer Programs

Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej republiky (Taiwan) ponúka záujemcom o štúdium v oblasti polovodičov štipendijné pobyty v lete 2023 pod názvom Taiwan Semiconductor Summer Programs, ktoré budú realizované na vysokoškolských inštitúciách v Taiwane a vo výskumnom ústave Taiwan Semiconductor Research Institute.

Oblasti štúdia:

 • IC Design Program
 • Materials Program

Podmienky:

IC Design

 1. Termín realizácie pobytu: 1. termín - 6. 8. 2023 - 19. 8. 2023 alebo 2. termín - 20. 8. 2023 - 26. 8. 2023;
 2. Kvóta: 6 štipendistov zo Slovenska;
 3. Uzávierka: 15. máj 2023;
 4. Oprávnení uchádzači: 1) slovenskí študenti, ktorí absolvovali najmenej 2 roky štúdia v oblasti polovodičov na slovenskej vysokoškolskej inštitúcii, 2) slovenskí učitelia alebo výskumníci vysokoškolských inštitúcií v oblasti polovodičov, 3) odborníci zo Slovenska, ktorí pracujú vo firmách v oblasti polovodičov;
 5. Podkladové materiály: 1) Prihláška (Application form), 2) kópia pasu (občianstvo SR), 3) 3 fotografie (3.5 x 4.5 cm), 4) kópia dokumentu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5) výpis študijných výsledkov alebo potvrdenie o zamestnaní;
 6. Štipendium: 1.000 TWD na deň (= 29 eur);
 7. Náklady hradené taiwanskou stranou: poplatok za kurz, náklady na letenku, náklady na ubytovanie.

 

Materials Program

 1. Termín realizácie pobytu: 1. termín - 6. 8. 2023 - 19. 8. 2023 alebo 2. termín - 20. 8. 2023 - 26. 8. 2023;
 2. Kvóta: 6 štipendistov zo Slovenska;
 3. Uzávierka: 15. máj 2023;
 4. Oprávnení uchádzači: 1) slovenskí študenti, ktorí absolvovali najmenej 2 roky štúdia v oblasti polovodičov na slovenskej vysokoškolskej inštitúcii, 2) slovenskí učitelia alebo výskumníci vysokoškolských inštitúcií v oblasti polovodičov, 3) odborníci zo Slovenska, ktorí pracujú vo firmách v oblasti polovodičov;
 5. Podkladové materiály: 1) Prihláška (Application form), 2) kópia pasu (občianstvo SR), 3) 3 fotografie (3.5 x 4.5 cm), 4) kópia dokumentu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5) výpis študijných výsledkov alebo potvrdenie o zamestnaní;
 6. Štipendium: 1.000 TWD na deň (= 29 eur);
 7. Náklady hradené taiwanskou stranou: poplatok za kurz, náklady na letenku, náklady na ubytovanie.

 

Uzávierka: 15. máj 2023

Termíny realizácie pobytu:

 • 1. termín - 6. 8. 2023 - 19. 8. 2023,
 • 2. termín - 20. 8. 2023 - 26. 8. 2023.

Kvóta: celkom 12 štipendistov zo Slovenska

Prihlášku a podkladové materiály je potrebné odoslať v papierovej verzii na adresu:

Taipei Representative Office (TROB)
Zoya WANG
Mostova 2
811 02 Bratislava