MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 15. FEBRUÁRA 2022!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2022/2023 bol predĺžený do 15. februára 2022.

 

Informácie k štipendiám na študijný pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

 

Informácie k štipendiám na doktorandský pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

 

Informácie k štipendiám na výskumné pobyty nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

 

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).