ŠPANIELSKO - Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov

Konkurz na „Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov“ Diplomatickej školy na školský rok 2022/2023, pre maximálne sto španielskych a zahraničných študentov. Kurz Master 2022/2023 je bezplatný.

Uchádzači musia spĺňať nasledovné kritériá:

Pre diplomatických uchádzačov:

  • Diplomatickí uchádzači, ktorí by mali záujem absolvovať uvedený Master, musia k žiadosti povinne priložiť príslušnú verbálnu nótu svojho ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
  • Uchádzači musia byť kariérnymi diplomatmi svojej krajiny (nielen pracovať na ministerstve) a vlastniť diplomatický pas.
  • Diplomatický uchádzač musí požiadať o prijatie do kurzu Master vyplnením tlačiva a predložením požadovanej dokumentácie.

Pre nediplomatických uchádzačov:

  • Nediplomatický uchádzač musí individuálne požiadať o prijatie na Master vyplnením tlačiva a predložením všetkej požadovanej dokumentácie.

Informácie o kurze sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva:

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/Master/M%c3%a1ster-edici%c3%b3n-2022---2023.aspx. V prílohe zasielame informačnú brožúrku a publikované nariadenie AUC/210/2022.

Na zmysluplné zvládnutie kurzu je potrebné, aby zahraniční kandidáti dostatočne ovládali španielsky jazyk. Podľa druhej normy 2.2 môžu túto znalosť doložiť prostredníctvom Diplomu zo španielčiny ako cudzieho jazyka (DELE), vyššia úroveň (B2 podľa európskeho referenčného rámca).

Termín podania žiadostí a dokumentácie sa končí dňa 1. apríla 2022. Žiadosti a dokumentácia sa môžu predkladať aj na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave.