Navždy nás opustila Mária Križankovičová

Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

 

Zastihla nás smutná správa. Dňa 18. marca 2021 prehrala vo veku 76 rokov svoj boj s ťažkou chorobou Ing. Mária Križankovičová, naša bývalá dlhoročná riaditeľka finančného oddelenia, neskôr revízorka a predsedníčka Dozornej rady SAIA.

Mária Križankovičová bola obrovským prínosom pre v tom čase mladú neziskovú organizáciu, ktorou SAIA v roku 1996 nepochybne bola, keďže v jej osobe získala do funkcie finančnej riaditeľky odborníčku s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti financovania, metodiky účtovníctva a daňového poradenstva. Za celé svoje pôsobenie na tejto pozícii až do roku 2009, keď sa rozhodla pre odchod z aktívnej činnosti do zaslúženého dôchodku, bola zodpovedným, spoľahlivým, rozvážnym strážcom našich financií, vždy zorientovaná v neprehľadných a stále sa meniacich vyhláškach a zákonoch. Takto rozhľadený človek znamenal pre našu organizáciu istotu, že financovanie bude realizované v súlade so všetkými pravidlami a že výsledky prejdú bez problémov každou finančnou kontrolou, či už na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni (a SAIA takých kontrol v období pôsobenia Márie Križankovičovej zažila nemálo).

Treba však povedať, že pre nás všetkých, jej kolegyne a kolegov, bola taktiež vždy rešpektovanou autoritou, trpezlivou osobou, ochotnou pomôcť a vysvetliť postupy a súvislosti. Ale predovšetkým nám v mysli ostane sila a ľudskosť jej osobnosti, jej dobrosrdečnosť, ako aj spomienka na očarujúci a neraz šibalský úsmev.

Mária Križankovičová počas 13 rokov svojho pôsobenia v SAIA bola pre náš malý tím roztrúsený po celom Slovensku oporou a človekom, na ktorého sa dalo vždy obrátiť. Náročné a veľakrát citlivé otázky spojené s financovaním organizácie riešila bez veľkých gest, ale vždy s nadhľadom a neuveriteľnou profesionalitou, bola otvorená diskusii a novým riešeniam a prístupom, pričom rada a ochotne odovzdávala svoje dlhoročné skúsenosti. Po odchode do dôchodku v auguste 2009 naďalej pokračovala naša vzájomná spolupráca, keď prijala oslovenie našej správnej rady, aby sa najskôr stala revízorkou SAIA a neskôr predsedníčkou Dozornej rady SAIA, v ktorej pôsobila až do apríla 2019.

SAIA sa v týchto dňoch s veľkým smútkom lúči s človekom, bez ktorého by bez akýchkoľvek pochýb nemohla byť takou úspešnou a najmä dôveryhodnou organizáciou, s človekom, na ktorého určite nezabudneme.

 

Česť jej pamiatke.