NEMECKO – Štipendiá na výskumné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v Bavorsku

BAYHOST ponúka štipendiá na výskumné pobyty študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v Bavorsku. Cieľom podpory je predovšetkým príprava bakalárskej, diplomovej, magisterskej, dizertačnej alebo habilitačnej práce. Maximálna výška podpory je 1000 eur, ktorú je možné využiť na ubytovanie (90-120 eur/noc), stravu (21,50 eur) a cestovné. Žiadosť podáva nemecký partner z bavorskej univerzity/vysokej školy. Financovanie môžu získať aj uchádzači z Bavorska pre pobyty na Slovensku. Za študentov a doktorandov musí prihlášku podať vysokoškolský učiteľ. Pobyty je možné realizovať v priebehu roka 2023 a musia byť odúčtované do 30. novembra 2023.

Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/mobilitaetsbeihilfen/index.html