Nemecko - BAYHOST - štipendium na postgraduálne a doktorandské štúdium na bavorských vysokých školách

Bavorské akademické centrum pre Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu - BAYHOST zverejnilo výzvu na prihlasovanie na ročný štipendijný program bavorskej vlády pre absolventov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na akademický rok 2023/24. 

Štipendium je určené na financovanie postgraduálneho (magisterského) a doktorandského štúdia na bavorských vysokých školách. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť. Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné pobyty v Bavorsku v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.


Uzávierka: 1. december 2022

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke: NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách (magisterské a doktorandské štúdium)