NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

DAAD vypísalo aktuálnu ponuku štipendií pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

Uzávierka: 16. január 2023

 

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

(1 – 6 mesiacov), 1200 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do marca 2024.

 

Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

 

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD

(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

 

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

 (1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.