Nemecko/Luxembursko: Perspektívy dialógu - štipendium na semináre pre študentov a doktorandov

Uzávierka: 15. august 2021

V rámci Iniciatívy Perspektívy dialógu a s finančnou podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí majú študenti a doktorandi z krajín EÚ a Veľkej Británie možnosť získať štipendium na 3 semináre, ktoré sa uskutočnia v Nemecku a Luxembursku.  Štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a stravu, ako aj cestovné na každé podujatie. Od uchádzačov sa očakáva, že sa aktívne angažujú na univerzite, vo svojej komunite, v organizáciách a inštitúciách občianskej spoločnosti a majú záujem diskutovať o aktuálnych politických, náboženských a celospoločenských otázkach.

Bližšie informácie: www.dialogueperspectives.org/application