PREDĹŽENIE UZÁVIERKY pre štipendijné pobyty v KAZACHSTANE!

Dovoľujeme si oznámiť záujemcom o štipendijné pobyty v Kazachstane, že uzávierka pre podávanie žiadostí je predĺžená do 25. 3. 2022 do 23.59 hod.

Predĺženie uzávierky sa týka nasledovných typov štipendijných pobytov:

Bližšie informácie: Adela Poláčková: adela.polackova@saia.sk.