PREDLŽUJEME UZÁVIERKY pre štipendiá do POĽSKA, RUMUNSKA, BULHARSKA a MOLDAVSKA!

Z dôvodu voľných štipendijných miest predlžujeme uzávierky do Poľska, Rumunska, Bulharska a Moldavska. Stále si stíhate podať prihlášku na štúdium, výskum či jazykové kurzy, uzávierka bude 28.2.2022 o 16:00.

V prípade záujmu a otázok môžete pokojne kontaktovať administrátorku pre dané krajiny:

Mgr. Magdaléna Mergová
magdalena.mergova@saia.sk 

 

POĽSKO:

RUMUNSKO: