Prezidentské postdoktorandské štipendium na Nanyang Technological University v Singapure

Nanyang Technological University (NTU Singapur), ktorá sa intenzívne venuje výskumu, sa v roku 2023 podľa QS World Rankings umiestnila v rebríčku ako 19. najlepšia univerzita na svete.  NTU pozýva vynikajúcich výskumníkov na začiatku kariéry, aby sa uchádzali o Presidential Postdoctoral Fellowship, ktorého cieľom je poskytnúť príležitosť vynikajúcim začínajúcim výskumným pracovníkom zo Singapuru a z celého sveta, aby mohli na NTU vykonávať nezávislý výskum v akejkoľvek disciplíne. Toto štipendium poskytuje financovanie výskumu počas dvoch rokov. K dispozícii sú možnosti osobného rozvoja spojené s mentorstvom v etablovanej výskumnej skupine. Tieto podmienky umožnia štipendistom usilovať sa o excelentnosť a vplyv výskumu a umožnia im naplniť ich ambície ako globálnych výskumných lídrov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 30. apríl 2023 (UTC/GMT+8)

Viac informácií o poskytovanej podpore a podmienkach uchádzania sa o štipendium