(Neskorá) letná škola na West University v Temešvári - online

Trvanie: od 30.8.2021 do 12.9.2021

Uzávierka: 16. júl 2021

Kto sa môže prihlásiť? Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia

Kvóta: 70 miest

Kurzy:

 • Historické a umelecké križovatky
 • Humor a postmoderná irónia v súčasnosti. Upokojenie duše vs. zostrenie rétoriky
 • Strojové učenie použité na dátach z pozorovania Zeme
 • Dane a účtovníctvo v digitálnej ére a globálnej ekonomike
 • Dejiny slov
 • Kvantová logika chémie
 • Získajte nový pohľad na zmenu: objavte v sebe podnikateľa v sociálnej oblasti
 • Dejiny vesmíru a kozmológia
 • Aspekty biochémie v rôznych zdravotných podmienkach
 • Kľúčové body v dejinách dizajnu (1900 - 2000)
 • Ústava dnes. Súdne preskúmanie a občianske slobody
 • Prezentačné zručnosti a neverbálna komunikácia
 • Poradenstvo a sebarozvoj

Tohoročný účastnícky poplatok je 50 eur na osobu.

Pre viac informácií navštívte stránku http://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school/

Kontakt: Oddelenie medzinárodných vzťahov - international@e-uvt.ro; 0040 256 592 352