RUSKÁ FEDERÁCIA - ZMENA TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTI na štipendijné pobyty – predĺženie termínu uzávierky do: 15. december 2021

Dovoľujeme si informovať záujemcov a uchádzačov o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody, že na základe podmienok z ruskej strany bol termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty zmenený.

Na základe informácií z ruskej strany je termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii posunutý na termín: 15. december 2021 23.59 hod. (uzávierka platí ako pre ruský on-line systém tak aj pre on-line systém SAIA, n. o.).

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).

 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá:

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)

a zároveň

  1. cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou).

 

Podávanie žiadosti:

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:
  • on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr do: 15. 12. 2021 23.59 hod.
  1. cez on-line systém SAIA, n. o.:
  • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára: o 23:59 hod. v deň uzávierky 15. 12. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;
  • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).

 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov:

Viac informácií k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk v časti https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.