TALIANSKO - Štipendiá talianskej vlády na rok 2022/2023

Výzva na pridelenie štipendií ponúkaných talianskou vládou zahraničným a talianskym študentom s bydliskom v zahraničí (IRE) na akademický rok 2022-2023

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 9. júna 2022 do 14:00h

Realizácia pobytov v termínoch: od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023

Výška mesačného štipendia: 900 EUR

Viac informácií na stránke portálu „Štúdia v Taliansku“ v taliančine: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procede
Viac informácií na stránke portálu „Štúdia v Taliansku“ v angličtine: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/30

Typy štipendií:

- 6 až 9 mesiacov počas magisterského štúdia (uchádzači vo veku do 28 rokov)
- 6 až 9 mesiacov na vyššie umelecké, hudobné a choreutické školiace kurzy (AFAM - alta formazione artistica, musicale e coreutica) (uchádzači vo veku do 28 rokov)
- 6 až 9 mesiacov počas doktorandského štúdia (uchádzači vo veku do 40 rokov)
- 6 až 9 mesiacov na študijné projekty na doktoráty pod dvojitým vedením (uchádzači vo veku do 40 rokov)
- 3 mesiace na pokročilé kurzy talianskeho jazyka a kultúry (uchádzači vo veku do 28 rokov)

Požadovaná úroveň znalosti talianskeho/anglického jazyka (v závislosti od jazyka výučby) pre 6-9 mesačné pobyty (okrem doktorátov pod dvojitým vedením): B2

Požadovaná úroveň znalosti talianskeho jazyka pre pokročilý kurz talianskeho jazyka a kultúry: A2

Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce (MAECI) ponúka štipendiá zahraničným študentom a talianskym občanom s bydliskom v zahraničí (IRE - italiani residenti all’estero) na akademický rok 2022-2023 s cieľom podporovať spoluprácu v kultúrnej, vedeckej a technologickej oblasti, v oblasti Projekcie talianskeho hospodárskeho systému vo svete a šírenie poznatkov talianskeho jazyka a kultúry (Zákon 288/55 a následné zmeny a doplnky a dodatky).

Štipendiá sa ponúkajú na vykonávanie študijných, odborných a/alebo výskumných programov v štátnych alebo právne uznávaných talianskych inštitúciách.

Štipendium sa týka iba účasti kurzov na talianskom území.