Štipendium na celé štúdium na Chulalongkorn University v Bangkoku

Fakulta inžinierstva Chulalongkorn University v Bangkoku, ktorá patrí medzi najprestížnejšie univerzity v Bangkoku a v Thajsku celkovo, prijíma žiadosti na štúdium bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2022.

Univerzita zároveň poskytuje možnosť získať štipendium v rámci štipendijného programu ISE, ktorý je určený na podporu študentov inej ako thajskej národnosti, ktorí dosahujú výborné výsledky a uchádzajú sa o štúdium na Chulalongkorn University.

V rámci štipendijného programu sú poskytované dva typy štipendií:
Kompletné štipendium na celé štúdium (4 roky), ktoré pokrýva:

 • školné
 • programové poplatky
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • mesačné štipendium
 • ubytovanie
 • zdravotné poistenie

Čiastkové štipendium na celé štúdium (4 roky), ktoré pokrýva:

 • programové poplatky
 • zdravotné poistenie

Uchádzači o štipendium musia splniť nasledujúce podmienky:

 • vek menej ako 25 rokov
 • iné ako thajské občianstvo
 • ukončené stredoškolské vzdelanie alebo úspešne absolvovaný stredoškolský štandardizovaný test
 • dobrý zdravotný stav
 • žiadosť na „Bachelor of Engineering (International Program), Faculty of Engineering for the academic year 2022 (Second Round of International Admissions)

Druhé kolo na podávanie prihlášok na bakalárske štúdium a žiadosti o štipendium je otvorené od 4. marca 2022, termín uzávierky je 3. máj 2022.  

Žiadosti sa podávajú online na: https://admission.ise.eng.chula.ac.th/

Viac informácií: http://www.ise.eng.chula.ac.th/news/detail?id=1525&gid=1-008-002-002