Francúzske Ministerstvo Európy a zahraničných vecí
ponúka pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Rady EÚ
študentom z Európskej únie a teda aj slovenským študentom možnosť získať
štipendium na magisterské štúdium do Francúzska! 
Uzávierka: 15. marca 2022.