ŠVAJČIARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY PRE ŠTIPENDIÁ ESKAS na štúdium a výskum

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty ESKAS vo Švajčiarsku udeľované na základe ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) bol predĺžený do 23. 11. 2022 do 15.00 h. 

 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty sa týka nasledovných ponúk:

 

V prípade záujmu o informácie k podávaniu žiadosti môžu záujemcovia kontaktovať SAIA, n. o.: adela.polackova@saia.sk.