TALIANSKO - Štipendiá vlády Talianskej republiky na akademický rok 2021/2022

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií vlády Talianskej republiky pre zahraničných študentov na akademický rok 2021/2022

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. júl 2021 o 14.00 hod. 

Čerpanie štipendií: od 1. januára 2022 do 31. októbra 2022

Žiadosti sa podávajú výlučne prostredníctvom portálu https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure,

kde je zverejnený kompletný text výzvy v talianskom a v anglickom jazyku. Na portáli nájdete informácie o podmienkach predkladania žiadostí a informácie pre štipendistov o náležitostiach spojených s ich pobytom na území Talianska (vrátane návodu na zápis na zvolenú školu, spôsobu vyplácania dávok štipendia a poistného krytia). Vo výzve sú upresnené kritériá o veku žiadateľov a uvedené druhy poskytovaných štipendií a príslušné podmienky.

Po uzávierke sa bude konať výber na Talianskom veľvyslanectve v Bratislave.