The Earth Prize - súťaž pre mládež od 13 - 19 rokov v oblasti environmentálnej udržateľnosti - environmental sustainability competition

Nezisková organizácia The Earth Foundation so sídlom v Ženeve ponúka študentom vo veku 13 – 19 rokov účasť na súťaži The Earth Prize s možnosťou výhry 100 000 USD pre víťazný tím za projekt s najväčším potenciálom v oblasti enviromenálnej udržateľnosti (environmental sustainability).

 

Účastníci súťaže budú mať k dispozícii podkladové materiály a mentora.

 

Uzávierka podávania prihlášok: 31. október 2021

 

Viac informácií o súťaži: The Earth Prize - Trailer

 

Webová stránka súťaže: The Earth Prize

 

Viac informácií o organizácii The Earth Foundation: The Earth Foundation (earth-foundation.org)