The OECD Young Associate Programme - YAP - 2-ročný program pre absolventov bakalárskeho štúdia

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) informuje záujemcov o možnosti uchádzať sa o 2-ročný program OECD pre mladých spolupracovníkov pod názvom The OECD Young Associate Programme - YAP.

Program OECD pre mladých spolupracovníkov The OECD Young Associate Programme YAP je určený pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Dĺžka programu je 24 mesiacov a jeho úlohou je pripraviť absolventov na ďalšie štúdium. Program prebieha v Paríži a podmienkou programu je ovládať anglický alebo francúzsky jazyk.

Aktuálna výzva na podávanie prihlášok pre YAP 2022-2024 bude otvorená v priebehu novembra 2021.

Bližšie informácie o YAP nájdu záujemcovia na webovej stránke programu: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/.