TROPIMUNDO - the Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems

TROPIMUNDO je prvý medzinárodný magisterský program v odbore Tropická biodiverzita a ekosystémy (2 roky, 120 ECTS), ktorý umožňuje študentom začať sa zaoberať vzájomne prepojenými a ohrozenými ekosystémami a to tak, že strávia celý druhý semester ročníkovou prácou a školou v teréne, priamo v amazonskom tropickom dažďovom pralese, v Karibiku a na tropických ostrovoch v Indickom oceáne, v oblasti stredoafrického dažďového pralesa a východoafrických Veľkých jazier, v suchozemských a pobrežných ekosystémoch, madagaskarských lesných ekosystémoch a ázijských suchozemských a vodných ekosystémoch a mangrovníkových lesoch. Štvrtý semester je venovaný dizertačnej práci súvisiacej s tropickou biodiverzitou a ekosystémami. Ďalšie dva semestre pokrývajú základné a špecializované kurzy v Belgicku, Taliansku, Francúzsku a Francúzskej Guyane.

 

Európska komisia poskytuje určitý počet štipendií pre študentov z EÚ a pre študentov z krajín mimo EÚ. Vybraní štipendisti budú mať okrem plného poistenia a mesačných príspevkov finančne kryté aj školné a mobilitu.

 

Prvá výzva pre žiadateľov o štipendium, ktorí chcú začať štúdium v akademickom roku 2022/2023, je aktuálne otvorená. Uzávierka pre predkladanie žiadostí je 15. januára 2022.

 

Viac informácii: https://tropimundo.eu