USA - štipendium Paula Robitscheka na Univerzitu v Nebraske-Lincoln

Štipendium Paula Robitscheka na 2-semestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho štúdia na Univerzite v Nebraske - Lincoln. Uchádzači, musia mať v čase nástupu na pobyt 21 rokov, výborné akademické výsledky a znalosť anglického jazyka, záujem o americkú trhovú ekonomiku a kultúru, vodcovské schopnosti a skúsenosti. Uzávierka: 1. marec 2022. Viac informácií.