Taiwan - Visegrad-Taiwan Scholarships - 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci štipendijného programu pod názvom Visegrad-Taiwan Scholarships štipendium na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane.

Štipendijný program je určený doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a podporuje nasledovné vedné oblasti:

  • nanotechnológie,
  • elektrotechnický priemysel,
  • biotechnológie,
  • informačné technológie,
  • verejné zdravie,
  • spoločenské a humanitné vedy
  • a iné.

Výška štipendia:

  • 1000 eur mesačne
  • jednorázový cestovný grant: 1000 eur

Uzávierka: 30. september

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/.