BRAZÍLIA - štipendiá na magisterské a doktorandské programy

Medzinárodný program mobility GCUB-MOB (Únia brazílskych univerzít pre medzinárodnú spoluprácu)

55 renomovaných brazílskych univerzít ponúka medzinárodným študentom, ktorí majú záujem o magisterské alebo doktorandské štúdium v Brazílii viac ako 800 štipendií na programy začínajúce v roku 2025. 


Študentom budú poskytnuté štipendiá na riadnu dĺžku trvania zvoleného študijného programu.


Záujemcovia sa môžu bezplatne prihlásiť do 17. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky: https://www.gcub.org.br/bsp/ 


Ďalšie podrobnosti o programe sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke: https://www.gcub.org.br/programas/terceira-edicao-do-programa-gcub-de-mobilidade-internacional-gcub-mob-edital-gcub-mob-no-001-2024/

GCUB-MOB nekladie žiadne obmedzenia na štátnu príslušnosť žiadateľov. Nemôžu však byť brazílskej národnosti a musia byť občanmi krajín, ktoré s Brazíliou udržiavajú diplomatické styky.


Výberový proces sa bude snažiť uprednostniť rôznorodosť prostredia a krajín. Dôrazne sa podporuje aj účasť študentov z vidieckych oblastí a oblastí s obmedzenými príležitosťami.


Akékoľvek ďalšie otázky adresujte na adresu: gcub.mob@gcub.org.br 


Viac informácií: Výzva pre podávanie žiadostí - BRAZÍLIA 2024