Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI)

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte. Štipendium počas prvých troch rokov štúdia poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, počas štvrtého roka štúdia je štipendium hradené Európskym univerzitným inštitútom (EUI).

Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI):

  • ekonómia,
  • história a civilizácia,
  • právo,
  • politické a spoločenské vedy.

O štipendium sa môže uchádzať:

  • občan Slovenskej republiky, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
  • občan Slovenskej republiky, ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2024), 
  • občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo 
  • občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2024). 

Aktuálna výzva pre podávanie prihlášok na štipendium je spustená od 1. novembra 2023 do 31. 1. 2024.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke Európskeho univerzitného inštitútu: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendium je: 31. január 2024 (14:00 CET).

Informácie o aktuálnej  výzve sú uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

https://www.minedu.sk/eui-europsky-univerzitny-institut/.

Viac informácií o doktorandskom štúdiu na EUI: 

https://www.eui.eu/Documents/web2021/eui-doctoralprogramme-web.pdf.

Otázky týkajúce sa podávanie žiadosti o štipendium je možné adresovať EUI Admissions Office, email: applyres@eui.eu.