Celé magisterské štúdium v Číne - Chongyang Institute for Financial Studies - Silk Road School - Renmin University of China (RDCY)

Chongyang Institute for Financial Studies, Silk Road School, Renmin University of China (RDCY) ponúka magisterské štúdium v odbore Master of Contemporary Chinese Studies (MCCS).

 

Bližšie informácie: Applying for SRS_丝路学院 (ruc.edu.cn)

 

Uzávierka pre podávanie prihlášok: 30. apríl 2024


Prihláška: http://international.ruc.edu.cn/application


Kontaktmý e-mail: srsruc@ruc.edu.cn


Webová stránka Silk Road School: http://srs.ruc.edu.cn/


Podmienky: http://srs.ruc.edu.cn/English/Admission/ApplyingforSRS/index.htm


Vzor formulára zdravotnej prehliadky cudzinca a garančný list:
http://iso.ruc.edu.cn/ENGLISH/Download/ApplicationDocuments/index.htm