Celé magisterské štúdium v Číne - Youth of Excellence Scheme of China Program - Chinese Government Scholarship

Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship - Čínska štipendijná rada ponúka v rámci programu Youth of Excellence Scheme of China Program štipendium na ročné magisterské štúdium v anglickom jazyku na univerzitách v Číne.

Štipendium je určené absolventom bakalárskeho a vyššieho stupňa štúdia s minimálne 3-ročnou praxou vo veku do 45 rokov. 

Uchádzač musí splniť nasledujúce podmienky, a byť:

  • vládnym úradníkom na úrovni vedúceho divízie (alebo ekvivalentu) a vyššie;
  • vyšším manažérom inštitúcie alebo podniku;
  • správcom univerzity alebo vedeckovýskumnej inštitúcie;
  • osobou, ktorá má relevantné pracovné skúsenosti alebo prax v medzinárodnej organizácii.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15. apríl 2024

Kvóta: 200 kandidátov (celkom)

Bližšie informácie: https://www.campuschina.org/content/details3_790440.html