Maďarsko cez CEEPUS program

Systém na podávanie prihlášok na zimný semester na akademický rok 2023/24 je stále otvorený!

Prihášku si treba podať minimálne mesiac pred príchodom.

Podávanie žiadostí na www.ceepus.info

 

Vďaka maďarskému Ministerstvu kultúry a inovácií bola navýšená kvóta na CEEPUS mobility do Maďarska na akademický rok 2023/2024 na 1400 mesiacov. Maďarsko tak môže tento akademický rok prijať rekordné množstvo uchádzačov o mobilitu, čo umožní väčšiu spoluprácu a vzájomnú výmenu medzi našimi krajinami.

 

Bližšie informácie nájdete na webstránke:

https://tka.hu/english

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať maďarskú národnú kanceláriu:

ceepus@tpf.hu