NEMECKO – Výzva na projektovú spoluprácu s cieľom spoločnej prípravy žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné)

Uzávierka: 27. september 2023 a 31. máj 2024

V rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo Spolkové ministerstvo pre vedu a vzdelávanie Nemeckej spolkovej republiky výzvu na podávanie projektov na tému „Integrácia regiónov strednej, východnej a juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru“.

Predmetom financovania je spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné), s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí financovania projektu a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce s krajinami, na ktoré je zameraná táto výzva.

O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie. Konzorcium, ktoré podáva projekt musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych krajín, a to:

- jedného nemeckého partnera (predkladateľa projektu),

- jedného partnera z krajiny, na ktoré je zameraná výzva (Bulharsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko,  Slovinsko, Česká republika a Maďarsko, ako aj Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a

- jedného ďalšieho partnera z jednej z 27  členských krajín EU alebo krajiny zapojenej do programu  Horizon Europe.

V prípade schválenia projektu je možné financovať cestovné a pobytové nálady, workshopy, v odôvodnených prípadoch vecné náklady, pomocný personál, cestovné náklady na účasť na medzinárodných podujatiach. Výška podpory je max. 120 000 eur na obdobie max. 24 mesiacov.

Uzávierka na podávanie žiadostí je: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024.

 

Bližšie informácie:

DLR Projektträger
Europäische und internationale Zusammenarbeit
Heinrich-Konen-Straße 15
3227 Bonn

http://www.internationales-buero.de

 

Tel.: +49 228/38 21-2626
E-Mail: Bridge2ERA@dlr.de