NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Letné jazykové kurzy

 

Štipendiá na jazykové kurzy pre študentov VŠ v lete 2021

1. december 2020

Študijné štipendiá

Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín (10 – 24 mesiacov)

16. november 2020

 

Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny - Štipendium na študijné a výskumné pobyty

30. november 2020 a 15. júl 2021

Výskumné štipendiá

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

16. november 2020 a 30. apríl 2021

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov)

16. november 2020

Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

16. november 2020 a 30. apríl 2021

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

16. november 2020 a 30. apríl 2021

Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle) (maximálne 2 roky)

16. november 2020

Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny - Štipendium na študijné a výskumné pobyty

30. november 2020 a 15. júl 2021

Umelecké štipendiá

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov)

30. september 2020

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov)

1. október 2020

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)

30. október 2020

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov)

30. november 2020

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace)

16. november 2020 a 30. apríl 2021

Exkurzie

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2020, 1. február a 1. máj 2021