NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023

Videozáznam: Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

 

Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Letné jazykové kurzy

 

Štipendiá na jazykové kurzy pre študentov VŠ v lete 2022

1. december 2021

Študijné štipendiá

Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín (10 – 24 mesiacov)

15. november 2021

 

Štipendium na študijné a výskumné pobyty v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny

15. november 2021 a 30. jún 2022

Výskumné štipendiá

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2021 a  2. Máj 2022

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov)

15. november 2021

Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

15. november 2021 a  2. Máj 2022

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

15. november 2021 a  2. Máj 2022

Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle) (maximálne 2 roky)

15. november 2021

Štipendium na študijné a výskumné pobyty v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny

15. november 2021 a 30. jún 2022

Umelecké štipendiá

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov)

30. september 2021

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov)

27. september 2021

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)

2. november 2021

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov)

30. november 2021

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace)

15. november 2021 a  2. Máj 2022

Exkurzie

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2021, 1. február a 1. máj 2022