SAIA, n. o., prijme administrátora/administrátorku štipendií a grantov

 

SAIA, n. o., prijme pracovníka/pracovníčku na miesto administrátora/administrátorky štipendií a grantov s nástupom od októbra 2022, najneskôr od novembra 2022. Pozícia je zameraná všeobecne na administráciu štipendijných programov, ktoré zastrešuje SAIA; dôraz sa však kladie na aktuálne potreby nasledujúcich programov:

  • Stredoeurópsky štipendijný program pre univerzitné štúdiá a vybrané bilaterálne štipendiá (vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka a zároveň aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka je vítaná, pričom v tomto prípade preferovaným druhým jazykom je francúzština).

 

Podrobnosti o ponúkaných pozíciách, platových podmienkach, ďalších benefitoch a požiadavkách pre uchádzačov nájdete v PDF dokumente na stiahnutie (kliknite sem).

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo v angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu michal.fedak@saia.sk do 23. 9. 2022.

 

Vybraní vhodní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v dňoch 29. alebo 30. 9. 2022 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom; očakáva sa pohovor s fyzickou účasťou na pracovisku v Bratislave).

 

SAIA zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania až po vyhodnotení celého výberového konania (pravdepodobne v polovici októbra 2022; informácie sa neposkytujú priebežne).

 

 

Informácia k spracovaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na prijatie do zamestnania v SAIA, n. o. (ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SAIA, n. o., vrátane práv dotknutej osoby možno nájsť na webstránke https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/pravne-informacie-a-ochrana-udajov/).