Swiss National Science Foundation (SNSF) - podpora mladých vedcov v rámci iniciatívy PROMYS - vytvorenie výskumného tímu v Bulharsku

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy - Swiss National Science Foundation (SNSF) v rámci iniciatívy pre Podporu mladých vedcov zo strednej a východnej Európy - The initiative Promotion of Young Scientists in Central and Eastern Europe (PROMYS) zverejnila výzvu na podávanie projektov, prostredníctvom ktorej nadväzuje na tradíciu vedeckej spolupráce s výskumníkmi z krajín východnej Európy a podporu východoeurópskeho systému vedy.

Cieľom iniciatívy je podpora mladých nezávislých výskumníkov na vysokej úrovni s možnosťou vytvorenia vlastného vedecko-výskumného tímu v Bulharsku.

Podmienky:

  • Komponent PROMYS je zameraný na mladých výskumníkov, ktorí pracovali v jednej z krajín EÚ-27 alebo vo Švajčiarsku aspoň 1 rok ako doktorandi alebo postdoktorandi a majú záujem o vedeckú kariéru v Bulharsku.
  • Žiadosť si môžu podať výskumní pracovníci s 2- až 7-ročnými skúsenosťami vo výskume po nadobudnutí akademicko-vedeckej hodnosti „doktor“.
  • Žiadatelia musia byť štátnymi príslušníkmi jednej z krajín EÚ-27 alebo mať odpracované aspoň tri roky v jednej z krajín EÚ-27 alebo vo Švajčiarsku.

V rámci iniciatívy PROMYS môžu byť schválené a financované 3 projekty s rozpočtom 625 000 CHF na každý z nich.

 

Termín podávania návrhov na projekty: 29.02.2024.

 

Podrobné informácie o podmienkach a o výberovom konaní sú uvedené na webovej stránke: https://snf.ch/en/uDrZ9XdnVZNYvICh/funding/promys.

 

Kontaktné osoby v prípade otázok:

Swiss National Science Foundation: Isabelle Fellner a Timothy Ryan - international@snf.ch;

Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky: Zornitsa Hadjidimitrova-Georgieva - z.georgieva@mon.bg a Iskra Yoshovska - i.yoshovska@mon.bg,.